Icono aviso borrar.png

କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗଣିତ ବା ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି ରୋମାନ୍ ପଦ୍ଧତି, ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓ ଆରବମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଶ୍ବବିଦିତ ହୋଇଥିବା ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ବେଶି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସରଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି।