ରାବିଡ଼ି କ୍ଷୀର ଓ ଚିନିରୁ ତିଆରି ଏକ ଓଡ଼ିଆଭାରତୀୟ ମିଠା । କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଚିନି ଓ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

ରାବିଡ଼ି
ଛେନା ରାବିଡ଼ି
ଆରମ୍ଭ
ଅଲଗା ନାଆଁରାବିଡ଼ି
ମୂଳ ଜାଗାଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ
ଖାଇବାର ସବିଶେଷ
ମୂଳ ଉପାଦାନକ୍ଷୀର, ଚିନି, ଅଳେଇଚ

ପ୍ରକାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ଛେନା ରାବିଡ଼ି: ଛେନାରେ ରାବିଡ଼ି ମିଶାଇ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱରକଟକରେ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାନ ସାନ ଛେନା ଓ ଛେନାପୋଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଉପାଦାନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାଇ ଫୁଟାଇ ସେଥିରୁ ପାଣି ମାରି ତାହାକୁ ଗାଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶାଯାଇ ତାହା ଉପରେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଖିଆଯାଇ ଥାଏ ।

ଗ୍ୟାଲେରୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ