ବେଲ ପଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବେଲରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପାନୀୟ ।

ବେଲ ପଣା
ପଣା
ଆରମ୍ଭ
ମୂଳ ଜାଗା ଭାରତ
ଅଞ୍ଚଳଓଡ଼ିଶା
ଖାଇବାର ସବିଶେଷ
ବାଢ଼ିବାର ତାତିଥଣ୍ଡା
ମୂଳ ଉପାଦାନବେଲ, ଦହି, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼
ବଦଳଛେନା ପଣା

ଉପାଦାନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବେଲରୁ ଶସ ବାହାର କରି ତାକୁ ଦହି, ଗୁଡ଼, ଛେନା କଦଳୀ ଆଦି ସେଥିରେ ଚକଟି ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଶେଷତାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏହା ପଣା ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ମାଠିଆରେ ପଣା ରଖି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦିଆଯାଏ । ମାଠିଆରେ ଥିବା ଛୋଟ କଣାରୁ ଧିରେ ଧିରେ ପାଣି ଝରେ ଯାହା ବର୍ଷାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।[୧]

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ