"ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
No edit summary
No edit summary
୭ କ ଧାଡ଼ି:
<!--ଏହି ଧାଡି ତଳକୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ-->
[[en:WP:Teahouse]]
A SONG OF THE HEART
 
ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ
 
ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ଵନୀ କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ (୨)
 
ତୁମେ ମୋ ମନର ସୀମାରେଖା ଡେଇଁ ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ...
 
ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସୀମାରେଖା ଟପି ଯାଇ ପାରିନାହିଁ (୨)
 
... ଜାଣେନା କାହିଁକି ମୋ ନଈରବତାକୁ ବିରହ ତୁମରି ନୀତି ଛୁଏଁ
 
ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ଵନୀ କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ ॥
 
ଥିଲା ସେ କେମିତି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହସୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ
 
ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଡିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ (୨)
 
ସେ କୁହୁଡି ଘର ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୀର ଥିଲା ତମେ (୨)
 
ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ଵନୀ କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ...

ଟି ସମ୍ପାଦନା