"ଗାମୁଛା" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
ଗାଲେରୀ -> ଗ୍ୟାଲେରି (ସଠିକ ବନାନ) (via JWB)
ଟିକେ (ବ/ୱ ଫଳା ବଦଳ)
ଟିକେ (ଗାଲେରୀ -> ଗ୍ୟାଲେରି (ସଠିକ ବନାନ) (via JWB))
{{Rquote|centre|କଳାଚିତି ଯେବେ ମାରେ ଗାମୁଛା</br>ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରଖେ ଗାଲମୁଚା</br>ଶୁଖିଲା ଭାତକୁ ଖାଆଣ ତୁଛା</br>ଖେତକୁ ନଯାଇ ବାରତା ପୁଛା</br>କୁଳନାରୀ ଯେବେ, ନ ମାରେ କଛା</br>ଯୋଗୀ ହୋଇ ଯାର ରମଣ ଇଛା</br>କହେ ଦନାଇ ଏ ବଡ ନିକୁଛା ॥}}
 
== ଗ୍ୟାଲେରି ==
== ଗାଲେରୀ ==
<gallery>
File:ଖୋରଧା ଗାମୁଛା.jpg|ଖୋରଧା ଗାମୁଛା
୧୩,୮୭୨

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା