"ଖେଚେଡ଼ି" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗରେ ଲାଗୁଥିବା ଖେଚେଡ଼ି
ଟିକେ (Robot: Interwiki standardization)
ଟିକେ (ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗରେ ଲାଗୁଥିବା ଖେଚେଡ଼ି)
===ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗରେ ଲାଗୁଥିବା ଖେଚେଡ଼ି===
{{Main|ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧୂପ}}
 
*ନୁଖୁରା ଖେଚୁଡ଼ି: ଏହା ସକାଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବିଧି ଦିନର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଷୋଡ଼ଶପଚାର ବିଧିରେ ଏହା ରତ୍ନବେଦିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ୤
[[ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧୂପ#ସକାଳ ଧୂପ|ସକାଳ ଧୂପ]]ରେ ଷୋଡ଼ଶପଚାର ବିଧିରେ ରତ୍ନବେଦିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଚେଡ଼ି ହେଲା:
*ସାନ ଖେଚୁଡ଼ି: ଏହା ସକାଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବିଧି ଦିନର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଷୋଡ଼ଶପଚାର ବିଧିରେ ଏହା ରତ୍ନବେଦିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ୤
*ନୁଖୁରା ଖେଚୁଡ଼ି
*ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଖେଚୁଡ଼ି: ଏହା ସକାଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବିଧି ଦିନର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଷୋଡ଼ଶପଚାର ବିଧିରେ ଏହା ରତ୍ନବେଦିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ୤
*ସାନ ଖେଚୁଡ଼ି
*ତୈଳ ଖେଚୁଡ଼ି: ଏହା ସକାଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବିଧି ଦିନର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଷୋଡ଼ଶପଚାର ବିଧିରେ ଏହା ରତ୍ନବେଦିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ୤
*ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଖେଚୁଡ଼ି
*ତୈଳ ଖେଚୁଡ଼ି
 
===ଅନ୍ୟାନ୍ୟ===
*ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣ ଖେଚେଡ଼ି
୨୫,୦୪୦

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା