"ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
|rajya sabha leader=[[କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ]]
|foundation = ୨୬ ଡିସେମ୍ବର 1997
|alliance = ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନ ଡି ଏ)(୧୯୯୮–୨୦୦୯)<br />ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିଶିଳପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ (ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ)(୨୦୦୯-ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
|position = [[Centrism|Center]]
|ideology = [[Populism]]<br />[[Social Liberalism]]<br />[[Social Democratic]]

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା