"ସୋନାଲୀ ବେନ୍ଦ୍ରେ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
Bot: Automated text replacement (-ମ୍ୱ +ମ୍ବ)
ଟିକେ (Replacing region)
ଟିକେ (Bot: Automated text replacement (-ମ୍ୱ +ମ୍ବ))
* ୧୯୯୫: ଗଦ୍ଦାର
* ୧୯୯୫: ଟକ୍କର
* ୧୯୯୫: ବମ୍ୱେବମ୍ବେ (ତାମିଲ‌‌)
* ୧୯୯୬: ରକ୍ଷକ
* ୧୯୯୬: ଇଂଲିଶ ବାବୁ ଦେଶି ମ୍ୟାନ୍
୩୯,୦୫୬

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା