"ବ୍ରହ୍ମା" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
ବ/ୱ ଫଳା ବଦଳ
ଟିକେ (ଵ ବଦଳରେ ବ, as per https://or.wikipedia.org/wiki/topic:Up86qjal0bt4nlce)
ଟିକେ (ବ/ୱ ଫଳା ବଦଳ)
 
| Abode = Satyaloka ([[Brahmaloka]]), not to be confused with Brahmaloka-sanatana – abode of [[Brahman]] ([[Vishnu]])
| Mantra =
| Consort = ସରସ୍ବତୀସରସ୍ୱତୀ
| Mount = ହଂସ<!--[[Hamsa (bird)|Hamsa]] ([[Swan]] or [[goose]])-->
| Planet =
୩୮,୭୦୪

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା