"ବ୍ରହ୍ମପୁର" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
No edit summary
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
No edit summary
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
| postal_code_type = [[ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର|ଡାକ କୋଡ଼]]
| postal_code = ୭୬୦ ୦୦୧- ୭୬୦ ୦୧୦
| area_code_type = [[ଟେଲିଫୋନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାର|ତାରଦୂରଭାଷ କୋଡ଼]]
| area_code = ୦୬୮୦
| registration_plate = OD-07 , OR-07(୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ବେନାମି ସଭ୍ୟ