"ଏ ମନ ମାନେନା" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

| extra_column = ଗାୟକ
 
| title1= ବାହା ହେବ ନାହିଁ
| lyrics1 =
| length1=
| extra1=
 
| title2= ଆଜିକା ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍
| title2=
| lyrics2 =
| length2=
| extra2=
 
| title3= ଓଃ ନୀଳ ପରି
| lyrics3 =
| length3=
| extra3=
 
| title4= କୋଉଠୁ ଆସିଲ ପରଦେଶୀ
| title4=
| lyrics4 =
| length4=
୩୨,୩୫୭

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା