"ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
Regular Character Changes
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
ଟିକେ (Regular Character Changes)
* ଦେଖିଲିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ ସଖି
* କାନ୍ତ ବିନା ଦିବା ରଜନୀ ସଜନୀ
* ନ କର ରେକରରେ ରାମା ମାନ
* ମୋ ରାମା ମନେ କି ପାଞ୍ଚିଲା
* ରମଣୀବର ଆସୁଛି କରି ଭଙ୍ଗୀରେ
୩୯,୦୫୬

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା