"ମଧ୍ୟ ଏସିଆ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
|image = [[File:Central Asia (orthographic projection).svg|200px|Map of Central Asia]]
| label1 = କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
| data1 = ४०୪୦,०३୦୩,४००୪୦୦ କିମି<sup></sup><ref>ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯୋଡ଼ି କରି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇଛ</ref>
| label2 = ଆବାଦୀ
| data2 = ୬,୪୭,୪୬,୮୫୪<ref>୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ଆବାଦୀକୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇଛି । </ref>
୪,୦୬୪

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା