"ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
== ରଚନବଳୀ ==
=== କବିତା ===
* ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ୧୯୭୧
* ଯେ ଯାହାର ନିର୍ଜନତା
* ଅନ୍ୟସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ୧୯୭୬
* ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ
* ଯେ ଯାହାର ନିର୍ଜନତା ୧୯୭୯
* ପରିକ୍ରମା
* ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭିନ୍ନ ସମୟ ୧୯୮୨
* ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ୧୯୮୮
* ଆହ୍ନିକ ୧୯୯୦
* ସ୍ଥିରଚିତ୍ର ୧୯୯୧
* ଆଳୁକୁଚି ମାଳୁକୁଚି (୧୯୯୩)
* ସୃତିର ସହର ୧୯୯୫
* ପରିକ୍ରମା ୧୯୯୮
* ପୂର୍ବାପର - ୧
* ପୂର୍ବାପର - ୨
* ଅସମୟ ୨୦୦୪
* ଆହ୍ନିକ
* ଆଳୁକୁଚି ମାଳୁକୁଚି (୧୯୯୩)
 
=== ଉପନ୍ୟାସ ===
୧୬,୦୩୧

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା