"ଗାମୁଛା" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ସଜାଣି
(ଓଡି଼ଆ ଢଗ ଢମାଳିରେ ଗାମୁଛା)
(ସଜାଣି)
ଗାମୁଛା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯେପରି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ, [[ଓଡି଼ଆ]] କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଢଗ ଢମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହୃତ । ସେହିପରି କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା :
 
{{Rquote|centre|ନଖି ନାନି ପୁଅ ଭଗିଆ,</br>ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବଇଚି</br>ପାନ ଖିଲେ ଖିଲେ ଖାଉଚି,</br>ନାଲି ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ</br>ଗୀତ ପଦେ ପଦେ ଗାଉଚି ॥}}
*ନଖି ନାନି ପୁଅ ଭଗିଆ,
 
ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବଇଚି
{{Rquote|centre|କଳାଚିତି ଯେବେ ମାରେ ଗାମୁଛା</br>ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରଖେ ଗାଲମୁଚା</br>ଶୁଖିଲା ଭାତକୁ ଖାଆଣ ତୁଛା</br>ଖେତକୁ ନଯାଇ ବାରତା ପୁଛା</br>କୁଳନାରୀ ଯେବେ, ନ ମାରେ କଛା</br>ଯୋଗୀ ହୋଇ ଯାର ରମଣ ଇଛା</br>କହେ ଦନାଇ ଏ ବଡ ନିକୁଛା ॥}}
ପାନ ଖିଲେ ଖିଲେ ଖାଉଚି,
ନାଲି ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ
ଗୀତ ପଦେ ପଦେ ଗାଉଚି ।।
 
*କଳାଚିତି ଯେବେ ମାରେ ଗାମୁଛା
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରଖେ ଗାଲମୁଚା
ଶୁଖିଲା ଭାତକୁ ଖାଆଣ ତୁଛା
ଖେତକୁ ନଯାଇ ବାରତା ପୁଛା
କୁଳନାରୀ ଯେବେ, ନ ମାରେ କଛା
ଯୋଗୀ ହୋଇ ଯାର ରମଣ ଇଛା
କହେ ଦନାଇ ଏ ବଡ ନିକୁଛା ।
 
== ଆଧାର ==
୬,୩୬୩

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା