"ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଗାଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

* [http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/orissa/Provisional%20Population%20Total%20Orissa-Book.pdf Provisional Population Totals Paper 1 of 2011 - Orissa Series 22]
* [http://pincode.net.in/754207 PINcode.net.in] ଭାରତର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ପିନ କୋଡ଼
* [http://bhulekh.ori.nic.in/ ଓଡି଼ଶାର ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ତାଲିକା]
 
 
[[ଶ୍ରେଣୀ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ]]
୧୫୪

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା