"ମାର୍ଗଶିର" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
ରୋବଟ୍‌: ପ୍ରସାଧନ ବଦଳ
ଟିକେ (MKar ମାର୍ଗଶୀର ପୃଷ୍ଠାଟି ମାର୍ଗଶିରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ: ଠିକ ବନାନ)
ଟିକେ (ରୋବଟ୍‌: ପ୍ରସାଧନ ବଦଳ)
* ମାର୍ଗଶୀର ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ପୌଷ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ।
 
== ଆଧାର ==
{{ଆଧାର}}
{{ମାସ}}
୧୨,୮୯୭

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା