ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ
ମହାଦାନୀ ବଳିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାମନରୂପି ବିଷ୍ଣୁ
ବାମନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଉଛନ୍ତି

ବିରୋଚନ ପୁତ୍ର ବଳି ମହାଦାନୀ ଥିଲେ । ବାମନ ଅବତାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଦେହରୁ ତୃତୀଯ ପାଦ କାଢ଼ି ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଇଥିଲେ ।[୧]

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ