ବତୀଘର

୧୯୭୬ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ, ଅଭିଯାତ୍ରିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ବତୀଘର ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ସିନେମାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ |

ବତୀଘର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ପ୍ରଯୋଜକଜୟନ୍ତ କୁମାର
କାହାଣୀବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୁହା
କଳାକାରପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାଧୁ ମେହେର
ସଙ୍ଗୀତପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୭୬
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ


ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ବତୀଘର’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:


ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ବତୀଘର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ