ପାଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ପାଣ୍ଡବ ଭାବେ ପରିଚିତ୤ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ୩ଜଣ ଓ ମାଦ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଶେଷ ୨ଜଣ୤ ଏହି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ୤

ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଯୁଧିଷ୍ଠିର
  2. ଭୀମ
  3. ଅର୍ଜୁନ
  4. ନକୁଳ
  5. ସହଦେବ

ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ