Icono aviso borrar.png

ତୃତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷର ତୃତୀୟ ଦିବସ - ଚନ୍ଦ୍ରର ତୃତୀୟ କଳାର ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ତିଥିଦ୍ୱିତୀୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଚତୁର୍ଥୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତିଥି । କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟାକୁ କୃଷ୍ଣା ତୃତୀୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟାକୁ ଶୁକ୍ଳା ତୃତୀୟା କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ପର୍ବପର୍ବାଣୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ