ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ

୨୦୧୨ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ନିଶିକାନ୍ତ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକନିଶିକାନ୍ତ ଦଳବେହେରା
ପ୍ରଯୋଜକରବିନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
ସଂଳାପ(ସଂଳାପ): ଡ. ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟଡ. ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ
କାହାଣୀବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା
କଳାକାରଶୁଭାଷିସ ମିଶ୍ର, ପିଙ୍କି
ସଙ୍ଗୀତବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ
ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନ
ସମ୍ପାଦକସମ୍ପାଦନା
ବିତରକବିତରକ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ଖର୍ଚ୍ଚIndian Rupee ₹ (ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ)
ମୋଟ ଆୟIndian Rupee ₹ (ମୋଟ ଆଦାୟ)

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ: [୧]

ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଗୀତ-୧
  2. ଗୀତ-୨
  3. ଗୀତ-୩

ଟୀକାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ NO/ ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ