ପରିଚୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁବ କମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ପୁରାତନ ୟୁନାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦେବତା ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ଗୈୟାଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା କ୍ରୋନସ୍ଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଓସେନସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନୀ ପରେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ଲୋକପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳନଦୀ ଏବଂ ଅଲଫେଅସ୍ ଭଳି ତିନିହଜାର ଓସେନିଡସ୍ କନ୍ୟାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକ ଟେଥୀସ ଏବଂ ଥେଟିସଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଅନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ଭାବିନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁନାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାଇ ଥେଟିସ, ଟେଥୀସଙ୍କ ନାତୁଣୀ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ