ଜିଲାପି

ଜିଲାପି ବା ଜଲେବି ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ମିଠା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଜିଲାପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହ ଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭାଘର, ବ୍ରତଘର ଆଦିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ