ଛାଞ୍ଚ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ

ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ (Rated C-class, High-importance)
WikiProject iconଏହି template ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗସବୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମ । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।
 C  This template does not require a rating on the project's quality scale.
 High  This template has been rated as High-importance on the project's importance scale.